Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » vwo » vwo 6 » Literatuur

In de Tweede Fase van het vwo krijg je binnen het vak Nederlands het onderdeel letterkunde, ook literatuur genoemd. In 6vwo sluit je dit vakonderdeel af met een mondeling schoolexamen.

 

Voor dit onderdeel krijg je lessen stilistiek en literatuurgeschiedenis met behulp van www.literatuurgeschiedenis.nl, inclusief vragen en inleiding per periode, en eigen materiaal van de docent.

 

Daarnaast moet je in drie jaar zelfstandig 12 boeken lezen en analyseren. Voor de termen is op deze site een lijst te vinden: Literaire termen. Voor het samenstellen van de leeslijst zijn richtlijnen opgesteld. Ook is er een invullijst die je moet printen.