Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » vwo » vwo 6

vwo 6

In het examenjaar werken we steeds toe naar schoolexamens en uiteindelijk naar het Centraal Examen.

De schoolexamens toetsen de onderdelen spreken, schrijven, leesvaardigheid en argumenteren, literatuurgeschiedenis, stilistiek en romananalyse. Zie voor de weging en toetsing het PTA.

In het Centraal Examen komen leesvaardigheid, argumenteren en samenvatten aan bod. Zie hiervoor www.examenblad.nl.