Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » vwo » vwo 4 » Literatuur » Literaire termen » Termen stilistiek

Termen stilistiek

Hier vind je de termen die gebruikt worden bij de analyse van gedichten.

Het gaat hierbij vooral om vormkenmerken, zoals soort, rijm, metrum, stijlfiguren en beeldspraak.