Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo » havo 5 » Mondeling betoog

 

Schoolexamen Spreekvaardigheid - Individueel betoog

Groepsgrootte: 4 leerlingen per groep. De docent deelt de groepen in.

Tijd: De leerling spreekt minimaal 4 minuten en maximaal 5. 

Structuur:

In de inleiding introduceert de spreker het onderwerp en poneert zijn stelling.

In het middenstuk geeft de leerling minstens drie argumenten voor en minstens een tegen, dat hij weerlegt of afzwakt. De argumenten worden toegelicht en voorzien van voorbeelden.

In het slot herhaalt de leerling zijn standpunt en zijn belangrijkste argumentatie. 

Het geheel moet overtuigend zijn voor de toehoorders.

 

Criteria voor de beoordeling van het schoolexamen spreekvaardigheid

 

A. INHOU

 

 • niveau

 

 • publieksgerichtheid

 

 • standpunt

 

 • drie argumenten voor en minstens een tegen de stelling

 

 • één weerlegging

 

B. ORDENING

 

 • opbouw

 

 • inleiding

 

 • slot

 

 • samenhang

 

C. VERWOORDING

 

 • begrijpelijkheid / aantrekkelijkheid

 

 • Nederlands van voldoende niveau

 

D. PRESENTATIE

 

 • articulatie

 

 • tempo

 

 • afwisselende toon

 

 • publieksgerichtheid

 

 • betrokkenheid bij onderwerp