Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo » havo 5 » Literatuur » Literatuurlijst

h5 Literatuurlijst

Literatuurlijst havo

Voor de literatuurlijst moet je acht boeken lezen: vier boeken  in H4 en vier  in H5.

De boeken waaruit je kunt kiezen staan op de Nassau-keuzelijst.

Let op: minstens 1x B(lauwe stip); maximaal 2x G(roene stip). *

Voor leerlingen met erkende leesproblemen: 3 x G toegestaan.

De boeken kunnen gekozen worden uit de gehele periode 1880-19nu; wel moet er één boek van de grote vijf (Hermans Mulisch Wolkers Reve Claus) bij zijn.

Maximaal 1 boek per auteur.

Je houdt een invullijst bij in tweevoud (een voor de leerling en een voor de docent).