Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo » havo 4 » Spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid Havo 4

Inhoudelijk

 • Kies  een onderwerp uit de lijst die je docent je geeft.
 • Een onderwerp mag per klas slechts eenmaal worden gekozen.
 • Zoek bij het onderwerp twee bronnen waarin twee verschillende standpunten / visies / oplossingen / mogelijkheden etc. worden besproken.
 • Lever uiterlijk bij de aanvang van het toetsuur bij de docent een kopie van de bronnen in, met bronvermelding.
 • Behandel in je spreekbeurt de twee standpunten etc. of belicht je onderwerp in ieder geval zoveel mogelijk vanuit twee verschillende  invalshoeken (de twee verschillende bronnen).
 • Je spreekbeurt moet minimaal vier minuten duren.
 • Je mag zelf informatie, een visie, mening of oplossing toevoegen.
 • Je hoeft geen eigen standpunt te verwoorden.

Organisatie/ planning

 • Per uur een groepje van rond de vijf leerlingen
 • De docent deelt de leerlingen in.
 • Toehoorders krijgen een beoordelingsschema en worden bij de beoordeling betrokken

Verdere regeling

 • indien leerling geen onderwerp heeft gereserveerd: - 1pnt
 • indien niet reserveren leidt tot een doublure: - 2 pnt
 • geen bronvermelding: - ½ pnt
 • geen bronnen: - 2 pnt
 • indien spreekbeurt korter duurt dan 4 min: 1/2 min 1/2 pnt 

 

Beoordelingscriteria:

Naam spreker

Naam beoordelaar

Klas

Datum

 

 

Spreekhouding:

contact met luisteraars

recht zitten

enthousiasme voor onderwerp

Taalgebruik:

ABN

Woordkeus

Zinsbouw

Volledige zinnen

Toon

Stopwoorden

Inhoud:

Introductie onderwerp

Aankondigen van de twee verschillende standpunten, visies, aspecten, oplossingen etc

Uitwerking van de verschillende standpunten

Noemen van de bronnen

Opbouw: inleiding – kern - slot (conclusie, samenvatting)

Overige criteria:

Tempo

Volume

Articulatie / verstaanbaarheid

Opmerkingen: