Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo » havo 4 » Literatuur » Richtlijnen leesverslagen » Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen

Over elk boek dat je voor de literatuurlijst leest, worden vragen gesteld in een mondelinge toets in 4 havo; bovendien kan het boek weer aan de orde komen in het afsluitend gesprek in het examenjaar. Daarom is het nodig dat je over elk boek een leesverslag samenstelt; het spreekt vanzelf dat je alle leesverslagen zorgvuldig bewaart.
Wat je in dat leesverslag moet opnemen, wordt vermeld in de Specifieke Richtlijnen. 
 
In de Studie-overzichten kun je zien wanneer in de loop van het schooljaar boeken gelezen moeten zijn.

Tip
Maak je voor het samenstellen van je leesverslagen gebruik van bronnen, let dan op de kwaliteit. Veel materiaal op Internet is ronduit slecht. Verantwoorde boekbesprekingen staan onder andere in de Uittrekselbank. Zie in de mediatheek onder programma`s->Nederlands.

Veel informatie voor je leesverslag is in de mediatheek aanwezig; je vindt deze door in Bidofact te zoeken op trefwoord (uitleg hierover: programma`s -> mediatheekhelp).