Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo » havo 4 » Literatuur » Literatuurlijst » Literatuurlijst havo

Literatuurlijst havo

Voor de literatuurlijst moet je acht boeken lezen: vier boeken  in H4 en vier  in H5.

De boeken waaruit je kunt kiezen staan op de Nassau-keuzelijst.

Let op: minstens 1x B(lauwe stip); maximaal 2x G(roene stip). *

Voor leerlingen met erkende leesproblemen is  3 x G toegestaan.

De boeken kunnen gekozen worden uit de gehele periode 1880-nu; wel moet er één boek van de grote vijf (Hermans Mulisch Wolkers Reve Claus) bij zijn.

Je mag maximaal 1 boek per auteur kiezen.

Je houdt een invullijst bij in tweevoud (een voor de leerling en een voor de docent).

* De stippen gelden alleen voor de mediatheekkast B08 ( moderne literatuur). Jeugdboeken mogen niet op de lijst. In havo 4 mag wel een keer gekozen worden voor een Young Adult titel.