Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » havo

havo

In de Tweede fase van het havo krijg je het vak Nederlandse Taal- en Letterkunde.      Voor taalkunde gebruiken we de methode Nieuw Nederlands, voor letterkunde werken we met een externe website en eigen materiaal.   

Bij taalkunde gaan we dieper in op spelling, formuleren, schrijven, lezen, argumenteren, samenvatten, taalbeschouwing, woordenschat. Zie ook spelling en grammatica op deze site.

In het examenjaar gebruiken we een eigen bundel voor examentraining.

In de studieplanner van een leerjaar staat steeds aangegeven welk onderdeel in de betreffende week wordt behandeld en/of getoetst.